Forsiden / PEVA®45 / Tekn. data PEVA®45

PEVA®45 Tekniske data billboard

Tekniske data PEVA®45

Bruksområder

PEVA®45 samvirkeplate har mange anvendelsesområder:

  • Boliger / garasjer
  • Forretningsbygg
  • Industribygg
  • Skoler og sykehus
  • Landbruksbygg
  • Broer og andre trafikkonstruksjoner
  • Garasjeanlegg
  • Parkeringshus

Beregning av PEVA®45 samvirkedekke

For å forenkle dimensjoneringen av dekke med PEVA®45 som armering, har vi utviklet et databasert kalkulasjonsprogram. Ved å mate inn nødvendige data som spenn­vidder, nyttelast, brannklasse, miljø ute/inne, og så videre, får man raskt en nøyaktig beregning av et komplett dekke. Utskriften inneholder informasjon om nødvendig betongmengde, behov for eventuell tilleggs­armering, understøttelse i støpefasen, armeringstegninger og andre nød­vendige opplysninger.

Materialdata

Platene er produsert av tynnplatestål med kvalitet RAGAL 350 S i henhold til Euro­norm 10147:1995.

Sinkmengden er 275 gram pr. m2.

Nominell armeringstverrsnitt
AS = 1097 mm2 pr. breddemeter plate, noe som tilsvarer over 9 stykker 12 mm kamstål.
Platen leveres fra vår fabrikk i 0,7 mm tykkelse som standard, lakkert med ­polyester i hvit farge.

Tekniske data for PEVA®45 profilert stål tynnplate

 

Hele tverrsnittet

Bruddgrense

Bruksgrense

Trykk øvre del

Trykk nedre del

Trykk øvre del

Trykk nedre del

Nøytralakse (n.a.)
(mm)

17,9

15,7

19,8

16,9

18,9

Treghetsmoment (I)

(8x 104 mm4/m)

31,05

25,08

27,55

27,99

29,31

Dimensjoner for PEVA®45 profilert stål tynnplate